Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

AKCEPTUJĘ

Trzeba mieć Odwagę, by zmienić to co zmienić należy, Trzeba mieć Tolerancję i Pokorę, by zaakceptować to czego zmienić nie można, Trzeba mieć Mądrość, by odróżnić jedno od drugiego.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ)
European Trade Union Confederation (ETUC)


International Trade Union House (ITUH)
Boulevard du Roi Albert II, 5
B-1210 Brussels
Belgium
Tel.: +32-2-224 04 11
Fax: +32-2-224 04 54
E-mail: etuc@etuc.org
www.etuc.org
Sekretarz generalny: John Monks

Statut EKZZ (plik PDF)


EKZZ (European Trade Union Confederation - ETUC) została założona w 1973 r. i obecnie (sierpień 2008 r.) składa się z 82 krajowych organizacji związkowych (z 36 krajów europejskich) oraz 12 europejskich federacji branżowych. OPZZ został pełnoprawnym członkiem EKZZ 13 marca 2006 roku.

EKZZ jest organizacją reprezentatywną dla europejskich związków zawodowych, której udało się połączyć poziom ponadbranżowy i branżowy, co stanowi wyraźny kontrast dla świata biznesu, który jest reprezentowany w sposób bardziej podzielony.

EKZZ posiada mandat obejmujący szeroki zasięg żądań natury związkowej i politycznej. Misją EKZZ jest doprowadzenie do ich wdrożenia poprzez pracę z Unią Europejską, Radą Europy, EFTA oraz z organizacjami pracodawców.

Główne instytucje EKZZ

KONGRES jest najwyższą władzą EKZZ. Zbiera się raz na cztery lata, ostatnie spotkanie miało miejsce w Sewilli w 2007 roku. Kongres EKZZ tworzą delegaci wszystkich organizacji członkowskich w liczbie odniesionej do ich liczebności. Kongres wybiera członków Komitetu Wykonawczego, Przewodniczącego, Sekretarza Generalnego oraz dwóch Zastępców Sekretarza Generalnego. Sekretarz Generalny John Monks stoi na czele EKZZ i wypowiada się w imieniu Konfederacji. Przewodnicząca Wanja Lundby-Wedin (LO, Szwecja) przewodniczy ciałom zarządzającym EKZZ.

KOMITET WYNONAWCZY zbiera się cztery razy do roku. Tworzą go reprezentanci organizacji członkowskich w liczbie odniesionej do ich liczebności. Jeśli jest to niezbędne, decyzje mogą być podejmowane większością 2/3 głosów. Komitet Wykonawczy decyduje o upełnomocnieniu oraz składzie delegacji na negocjacje z europejskimi organizacjami pracodawców w zakresie europejskiego dialogu społecznego oraz ocenia ich wyniki. Członkiem Komitetu Wykonawczego z ramienia OPZZ jest przewodniczący OPZZ Jan Guz, a zastępcą członka - Piotr Ostrowski z Zespołu ds. współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej OPZZ.

KOMITET STERUJĄCY jest mniejszym ciałem uzupełniającym proces podejmowania decyzji pomiędzy sesjami Komitetu Wykonawczego. Komitet Sterujący zbiera się osiem razy do roku. W jego skład wchodzi 21 członków wybranych spośród członków Komitetu Wykonawczego.

SEKRETARIAT podejmuje codzienne działania EKZZ, dba o właściwe relacje z europejskimi instytucjami i organizacjami pracodawców, planuje i zaleca określone działania związkowe oraz jest odpowiedzialny za wewnętrzne funkcjonowanie EKZZ.

Członkowie Sekretariatu EKZZ:

John Monks – Sekretarz Generalny
Maria Helena André – Zastępca Sekretarza Generalnego
Reiner Hoffmann – Zastępca Sekretarza Generalnego
Walter Cerfeda – Sekretarz Konfederacji
Joël Decaillon – Sekretarz Konfederacji
Józef Niemiec – Sekretarz Konfederacji
Catelene Passchier – Sekretarz Konfederacji

KOMITETY STAŁE, GRUPY ROBOCZE oraz MIĘDZYREGIONALNE RADY ZWIĄZKOWE - zajmują się obszarami polityki EKZZ, w tym zagadnieniami związanymi ze stosunkami pracy, polityką socjalną, polityką zatrudnienia oraz edukacją i szkoleniami.

GRUPY ROBOCZE pracują nad specyficznymi zagadnieniami, takimi jak: demokratyzacja gospodarki, środowisko, polityka przemysłowa, badania oraz środowisko pracy. EKZZ powołuje też grupy robocze, aby pracowały nad sprawami bieżącymi. W ich skład wchodzą przedstawiciele organizacji afiliowanych mianowani przez te organizacje.
Komitet Kobiet, Młodzi EKZZ, Europejska Federacja Emerytów i Starszych Pracowników (FERPA) i EUROCADRES (skupiający kadry kierownicze) reprezentują specyficzne interesy tych grup. Ciała te działają niezależnie, ale wypracowują swoje polityczne żądania we współpracy z Sekretarzem EKZZ. Są one reprezentowane na Kongresie i w Komitecie Wykonawczym z prawem do zabierania głosu. Komitet Kobiet posiada również prawo do głosowania w obu ciałach.

MIĘDZYREGIONALNE RADY ZWIĄZKOWE (ITUC) - są strukturami międzynarodowymi działającymi niezależnie od EKZZ, umożliwiającymi współpracę związkom zawodowym różnych krajów. Głównymi obszarami ich działalności są: polityka strukturalna i rozwój regionalny, zagadnienia związane z rynkiem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Rady są uznane oficjalnie jako reprezentatywne ciała związkowe w regionach przygranicznych i mają status obserwatora w Komitecie Wykonawczym EKZZ.

EUROPEJSKI INSTYTUT ZWIĄZKOWY ds. BADAŃ, SZKOLEŃ I BHP (ETUI-REHS)

Europejska Akademia Związkowa (ETUCO) dokonała fuzji z Europejskim Instytutem Związkowym (ETUI) oraz ze Związkowym Biurem Technicznym ds. BHP (TUTB) i od 1 kwietnia 2005 roku działa jako Europejski Instytut Związkowy ds. Badań, Szkoleń i BHP (ETUI-REHS).

Nowa struktura, a szczególnie jej departament ds. badań ma za zadanie i obowiązek prowadzić badania naukowe i opracowywać ekspertyzy dla Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), wspierając globalne aspekty pracy ETUI-REHS.

Współpraca między ETUI-REHS, szczególnie między departamentem ds. badań a EKZZ to tworzenie na tym samym gruncie współzależności i autonomii intelektualnej, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich 26 lat, kiedy to Instytut stanowił odrębną jednostkę.

Ścisła współpraca jest potrzebna, by pomóc EKZZ, federacjom branżowym i krajowym konfederacjom, będącym afiliantami EKZZ, w ich działaniu, rozwoju aktywności i wywieraniu wpływu jako partnerów społecznych. ETUI-REHS to organizacja ukierunkowana na badania i ekspertyzy.

Dodano 29 październik 2009 12:03:18
Zapisz do PDF   Wersja do druku   Przeczytano 3638 razy

Komentarze:

logowanieLogowanie logowanieRejestracja

Organizacja Zakładowa Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność" w Volkswagen Motor Polska
+48 76 848 39 00, +48 76 848 34 52, +48 600 970 488, fax: +48 76 845 65 64::ul. Strefowa 1, 59-101 Polkowice::e-mail: wlodzimierz.broda@vwmp.pl

(C) Copyright NSZZ "Solidarność" Volkswagen Motor Polska